08 04 2014

INKILAP TARİHİ SORU ÖRNEKLERİ

DUYURU: INKILAP YAZILISI CEVABI MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI OLAN SORUDAN BAŞLAYACAKTIR YETİŞMEYEN SON SORULAR VE CEVAPLARI AŞAĞIDADIR.... Sf 118 Atatürk'e göre ............................ kişi ve zümre egemenliğine dayalı yönetim biçimleri ile kesinlikle bağdaşmaz bu konuda Atatürk hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir demiştir. milli egemenlik Atatürk tbmm nin açılması saltanatın kaldırılması cumhuriyetin ilanı halifeliğin kaldırılması gibi inkilapları .................... ......... Tesis etmek amacıyla gerçekleştirmiştir. Milli Egemenlik ............................................... Aynı zamanda cumhuriyetçilik milliyetçilik halkçılık laiklik ilkelerinide destekleyen önemli bir ilkedir milli egemenlik ..................................... Ülke gerçeklerinden türk milletinin ihtiyaç ve isteklerimiz doğmuştur temelinde milli kültürümüz vardır bu bakımdan milletimizin ortak arzu ve eylemlerini ifade eden bir düşünce sistemidir atatürkçülük .............................................. Türkiye cumhuriyeti devletinin fikri temeli olup birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen düşünceler ve ilkelerden oluşur. Atatürkçü düşünce Atatürk ............................................. u geliştirmeye yönelik millî tarih millî dil ve bunun gibi alanlarda çalışmalar yapılmasını teşvik etmiştir milli kültürü ................................ kavramı genellikle halkı yönetecek devlet başkanları ve meclisin halk tarafından belirli bir süre için seçilmesini daha kapsamlı olarak ta egemenliğin millete bütüne ait olmasını ifade etmektedir cumhuriyet ............................................. Hem bir devlet hem de hükümet şeklidir. devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasıdır hükümet şekli olarak ise devlet başkanı'nın ve millet meclisinin belirli bir süre için seçimle işbaşına gelmesidir cumhuriyet Kısaca halk iktidarı anlamına gelen .............................. Tüm yurttaşların haklarını güvence altına alarak çoğunl... Devamı